Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Door rock-roll.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van rock-roll.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan rock-roll.nl verstrekt.
rock-roll.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM rock-roll.nl GEGEVENS NODIG HEEFT
rock-roll.nl verwerkt uw gegevens om per e-mail te kunnen benaderen.

HOE LANG rock-roll.nl GEGEVENS BEWAART
rock-roll.nl bewaart uw gegevens niet langer dan een jaar.

DELEN MET ANDEREN
rock-roll.nl verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van rock-roll.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
rock-roll.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
rock-roll.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan rock-roll.nl te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
rock-roll.nl heeft hier geen invloed op.
rock-roll.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via rock-roll.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een
verzoek tot verwijdering sturen via de contactpagina van rock-roll.nl.

BEVEILIGEN
rock-roll.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van rock-roll.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.